Nyelvoktatásaink

Hallgatóközpontú nyelvoktatásunk a beszédre 70%-ban, a nyelvtanra és szavakra 30%-ban összpontosít. Korszerű, hatékony módszereket alkalmazunk, melyek nagyban hozzájárulnak a megfelelő nyelvhasználat gyakorlásához. Az írásbeli feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a beszédre, a kiejtésre, és hallott szövegek megértésére. A biztos, stabil angol és német nyelvtudás fontos kellék, hogy az idegen nyelvet tanulók jobban érvényesüljenek az életben, ehhez pedig fontos, hogy elérhető áron, magas színvonalú oktatásban vehessenek részt, amely tanulóink igényeihez alkalmazkodik.

Körülbelül 5 hónap (120 tanóra) alatt megtanulható a beszéd az alapvető témákról, kialakítható egy szerényebb szókincs és nyelvtan. Aki nagyobb szintű tudás birtokába kíván jutni, az alapok után egy vizsga centrikus nyelvtani rendszerezést is kap. Majd ezután újabb 120 tanórás oktatás eljuttatja a középfokú nyelvtudás szintjéig. Az oktatás a legerősebben a beszédkészség, és a beszédértés fejlesztésére épül, és az ehhez nélkülözhetetlen írásbeli és nyelvtani ismeretek átadására, valamint számonkérésére.
Fontos számunkra, hogy a tanulók úgy éljék meg a nyelvoktatást, mint egy új örömteli élményt, s ne úgy, mint egy kényszerterhet.

Képzések:

Angol és Német felnőtt oktatás (14 éves kortól):

 • Kezdő és haladó képzés
 • 120 tanóra
 • maximum 18 héten át
 • Heti 2 x 3 óra esti illetve délutáni
     időpontokban (hallgatók határozzák
     meg)
 • ECL, TELC Államilag elismert,
     Nemzetközileg elfogadott
     nyelvvizsgára való felkészítés
 • 6-12 fős csoportos beszéd centrikus
     oktatás
 • Részletfizetési lehetőség
 • 10 tanóra hiányzás pótlási
     lehetősége
 • A tankönyvet és hanganyagot a
     nyelviskola biztosítja a tanulói
     számára

 • Angol és Német gyermek oktatás (7-13 éveseknek):

 • 80 tanóra
 • Heti 2 x 3, vagy 2 x 2 óra
     (a hallgatók és a szülők határozzák
     meg)
 • ECL, TELC Államilag elismert,
     Nemzetközileg elfogadott
     nyelvvizsgára való felkészítés
     13 és 14 éves gyermekek esetében
 • 4-6 fős kis csoport
 • Beszéd centrikus oktatás
 • Részletfizetési lehetőség
 • 10 tanóra hiányzás pótlási
     lehetősége
 • Tankönyvet és hanganyagot a
     nyelviskola biztosítja a tanulói
     számára

 • Óvodás angoloktatás (játékos angol, 2-6 éveseknek):

 • 4-5 fős kiscsoportos oktatás
 • Heti 2-3 (45 perces) órák
 • 40 tanóra

 • Célunk:
  Az óvodás angol elsődleges célja az idegen nyelvvel való játékos ismerkedés, a nyelvtanulás megszerettetése. Az oktatás életkori sajátosságok figyelembe vételével játékosan, mozgáson, képeken, zenén és különböző ábrázoló tevékenységeken keresztül történik a kisgyermekek oktatása utánozási készségükre alapozva.

  Akár egy hónap után elérhető:

 • A gyermek tudatában lesz annak, hogy
     vannak más, magyartól eltérő, idegen nyelvek
 • Vannak olyan helyek a világon, ahol nem
     értik meg a magyar nyelvet
 • Érteni fog rövid mondókákat, dalokat,
     utánozó játékokat
 • Felismer és beazonosít képeket, mely szavait
     angolul hallotta
 • A nyelvtanulásról alkotott fogalma
     mindenképpen pozitív lesz: örömet és
     játékot fog jelenteni, ami jó alap a
     későbbi sikeres nyelvtanuláshoz


 • Felnőttoktatásban használt Tankönyeink:

  Angol:

  New Headway Elementary (third edition) + CD + Munkafüzet

  New Headway Pre-Intermediate + CD + Munkafüzet

  New Headway Intermediate + CD + Munkafüzet

  Express English 1-2 + Hangkazetta

  New English File Elementary + CD + Munkafüzet

  New English File Intermediate + CD + Munkafüzet


  Német:

  Start Neu + CD vagy Hangkazetta + Munkafüzet

  Unterwegs Neu "A" Német Tankönyv + CD vagy Hangkazetta + Munkafüzet

  Unterwegs Neu "B" Német Tankönyv + CD vagy Hangkazetta + Munkafüzet

  Deutsch Express 1-2 + Hangkazetta


  Gyermekoktatásban használt Tankönyveink:

  Angol:

  Chatterbox Pupil's book

  Chatterbox Activity book

  New Chatterbox Starter

  Chit Chat

  1000 szó angolul + CD


  Német:

  Német nyelvkönyv Kisgyermekeknek

  Chatterbox Activity book

  Pingpong Neu 1

  Pingpong Neu 2

  Pingpong Neu 3